Videonávod

shoptet_dest_final.mp4

🔀 Export na samostatnou zahraniční instanci

máte e-shop/y na samostatné zahraniční doméně.

V takovém případě je potřeba nainstalovat doplněk “Automatické překlady produktů” na každý e-shop zvlášť, funguje to pak následovně:

  1. Doplněk na zdrojovém e-shopu funguje jako tzv. “Source store”, tedy e-shop odkud si bereme zdrojová data a texty pro překlad. Tento musíte instalovat vždy jako první!

  2. Doplněk na zahraničním e-shopu pak funguje jako tzv. “Destination store”, což je e-shop kam budeme listovat přeložené produkty v cizím jazyce. !Texty na zahraničním e-shopu musí být v jazyce do kterého budeme překládat! Pokud nemáte texty přeloženy kontaktujte nás. Ideální stav je, když máte prázdný e-shop, bez produktů, kategorií a filtračních parametrů. Produkty přeložíme a zároveň kategorie založíme v cílovém jazyce.

    Zároveň musíte být v placeném režimu Shoptetu, aby pro vás byl doplněk dostupný.

<aside> 👆 Produkty zalistujeme dle zdrojového e-shopu - do již existujících kategorií nebo je založíme dle zdrojového e-shopu. Také je možnost napárovat si kategorie z vašeho zdrojového e-shopu s kategoriemi z cílového e-shopu viz PÁROVÁNÍ KATEGORIÍ

</aside>

<aside> ⚠️ Při listingu produktů na cílový e-shop dochází také ke kontrole duplicitních variant. V případě, že systém odhalí duplicitní varianty nebude možné tyto produkty zalistovat na cílový e-shop. Nejprve musíte upravit duplicitní produkt ve svém zdrojovém e-shopu na Shoptetu.

</aside>

Krok 1

Nejprve si doplněk nainstalujete na váš zdrojový e-shop (odkud budeme brát produkty)

až budete mít krok 1 hotový, přejděte na krok 2

Krok 2

Nainstalujte si doplněk na vašem zahraničním e-shopu

Hosted at Hostnotion – custom domains for Notion